Adresas: 
Alksnynės g. 23, Klaipėda
Tel.: 46-345880

El. paštas: 
alksniukas@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://alksniukas.ku.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių, rusų
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

Ugdymas vyksta pagal lopšelio-darželio „Alksniukas“ ikimokyklinio ugdymo programą, „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo (-si )“ programą. Lopšelio grupėse dirbama pagal Ankstyvojo ugdymo vadovą. Papildomos programos yra: Sveikos gyvensenos ugdymo, tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo „Zipio draugai“, Nusikaltimų ir žalingų įpročių prevencijos įgyvendinimo, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos. Vykdoma žalingų įpročių, nusikaltimų, agresijos prevencija, mokoma savisaugos, saugaus elgesio gatvėje, namuose ir kt. Vaikai supažindinami su jų elgesį reglamentuojančiomis taisyklėmis.

 

Įstaigos pedagogai ilgą laiką savo darbe vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis programomis „Ankstyvojo ugdymo vadovu“, „Vėrinėlis“, „Ikimokyklinio ugdymo gairės“, „Gera pradžia“.


Įstaigos projektai: „Geri socialiniai gebėjimai garantuoja sėkmingą startą mokykloje“, „Keturių metų laikų stebuklai“, „Mano šalelė - Lietuva“, „Švaros misija“; „Advento“ vakarojimai, „Sukas,sukas malūnėliai“.
Organizuojamos teminės savaitės: spalvų savaitė; saugaus eismo savaitė; saugios ir sveikos gyvensenos savaitė ir kt.